Vergoeding

Let op: Voor 2024 zijn er geen veranderingen. In 2024 dient minimaal 75% van de rekening te worden betaald.

GGZ voor jou heeft (nog) geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft als voordeel dat we de behandeling kunnen bieden die het beste bij je past. Wat betreft de betaling van de behandeling betekent dit dat de rekening voor de behandeling naar jou als cliënt wordt gestuurd. Je kunt deze indienen bij de zorgverzekeraar en deze betaalt (een gedeelte van) de factuur aan jou terug.  Het percentage wat vergoed wordt, is afhankelijk van je verzekering.

Je betaalt zelf minimaal 75% van de factuur aan Infomedics. Dus als je zorgverzekeraar minder dan 75% vergoed, is er voor jou sowieso een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de vergoeding van je zorgverzekeraar:
– Zuivere restitutiepolissen: 100% (geen eigen bijdrage)
-Natura ,budgetpolis en combinatiepolissen: 60%-80% (eigen bijdrage wisselend per verzekeraar)
– Budgetpolissen: 53%-63% (altijd een eigen bijdrage)

Als je met je verzekering overlegt over de hoogte van de vergoedingen en aanvullende voorwaarden voor ongecontracteerde GGZ-aanbieders, kun je de volgende vragen aan je verzekering stellen:
– Welk percentage van het NZA tarief ( dit is niet hetzelfde als een marktconform of gemiddeld gecontracteerd tarief waar zorgverzekeraars nog wel eens over spreken) wordt vergoed wanneer zorg geleverd wordt door een  ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ?
– Zijn er aanvullende voorwaarde bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (denk aan machtigingen)?

Met een zuivere restitutiepolis krijg je 100% van het factuurbedrag voor de zorg door GGZ voor jou vergoed.

U vindt meer informatie op https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis

De factuur

Maandelijks zal er een factuur worden gestuurd met de gemaakte kosten. De facturatie hebben we uitbesteed aan Infomedics. De factuur zal dan ook uit hun naam verstuurd worden.

Let op! kortcontact zoals, mailcontact, (herhaal)recept en telefonisch contact met behandelaar wordt ook in rekening gebracht. 

Afzeggen van afspraak

Behandeling vindt plaats op afspraak. Mocht u de afspraak niet kunnen nakomen, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Dat kan alleen per mail (info@ggzvoorjou.nl).

Een afspraak kan desgewenst doorgaan als u wilt bellen of beeldbellen. Als je je komt aanmelden via het Inloopcontactuur dan brengen wij hiervoor geen kosten in rekening. Bent u bezig met uw behandeling en komt u tussendoor op het Inloopcontactuur dan wordt dat wel in rekening gebracht.

Niet of te laat afgezegde afspraken bij een lopende behandeling worden  in rekening gebracht. In geval van  behandelafspraken bedraagt dit €75,- per uur en in geval van een intake bedraagt dit €100 ,- per uur.  Is er een intake van 2 uur geannuleerd dan is de rekening dus €200 euro. Een medicatieconsult van 30min is €37,50)

STAPPENPLAN BETALINGEN
Duidelijkheid in 5 stappen
Ik heb een natura- en combinatiepolis of budgetpolis
  1. U declareert de volledige nota bij jou zorgverzekeraar
  2. Wanneer u het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar ontvangt, stuurt u dit naar dit e-mailadres financien@ggzvoorjou.nl
  3. U betaalt de factuur handmatig aan Infomedics.(min 75 %)
  4. Let op je moet dat zelf als betaalopdracht invoeren, omdat je niet de hele rekening betaalt.
  5. U volgt dezelfde procedure voor elke volgende factuur. 

Na ontvangst van de e-mail met de vergoeding bewijs,  wordt het resterende bedrag stopgezet. 

Rekenvoorbeeld (naturapolis- en combinatiepolis of budgetpolis)
Bij een rekening van €400,- vergoedt de zorgverzekeraar slechts €200,- (50%). En het minimale bedrag dat betaald moet worden is 75% . 75% van €400,-, is €300,-.

Ik heb een restitutiepolis

1. U declareert de factuur bij de zorgverzekeraar.
2 De zorgverzekeraar betaalt jou het hele bedrag. Zodra je dit ontvangen hebt, betaal je de factuur aan Infomedics. U hoeft geen bewijs naar ons te sturen ( als je de nota volledig betaalt)  

3. U volgt dezelfde procedure voor elke volgende factuur.

Let op: Als je factuur niet volledig wordt vergoed, dien je bewijs aan te leveren. Alleen na het ontvangen van dit bewijs (foto/printscreen/document) van de uitgekeerde vergoeding, kan de rekening gestopt worden.

Zonder dit bewijs zal Infomedics herinneringen blijven sturen en uiteindelijk extra kosten in rekening brengen voor een niet volledig betaalde nota!

Hoe zit het dan met het wettelijk bepaalde eigen
risico?

Het eigen risico wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit deel moet je wel zelf betalen, wanneer je je eigen risico nog niet volledig hebt opgebruikt. Wanneer de zorgverzekeraar de factuur niet betaalt omdat het onder het eigen risico valt, moet je wel zelf de factuur betalen. Het eigen risico bedraagt verplicht €385,-. Sommige mensen hebben het vrijwillig verhoogd. Wat betekent dat je een groter deel van de zorgkosten zelf betaalt.

Bovenstaande informatie en verdere informatie over vergoeding en afspraken kun je vinden op de website www.ggzvoorjou.nl.

Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

TEAM GGZ voor jou 

T 085 4002023
E info@ggzvoorjou.nl

Download hier het pdf document.