Vergoeding

Let op: voor 2024 er zijn geen veranderingen. 
 

GGZ voor jou heeft (nog) geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft als voordeel dat we de behandeling kunnen bieden die het best bij je past. Voor de betaling van de behandeling betekent het dat de rekening voor de behandeling naar jou als cliënt gestuurd wordt. Vervolgens kun je de rekening indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type polis dat je hebt, vergoedt de zorgverzekeraar tussen de 60% en de 100% van de zorg. Bij een restitutiepolis worden alle kosten vergoed, bij een naturapolis wordt een deel (vaak tussen de 60% en 80%) vergoed. Bij een budgetpolis ligt dit percentage nog lager (vaak rond de 50%).

Vanaf januari 2023 en moet minimaal 75% van de rekening betaald worden, ook als je zorgverzekeraar minder vergoed. Als je zorgverzekeraar minder dan 75% vergoed, is er voor jou een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de vergoeding van je zorgverzekeraar. Om duidelijk te krijgen wat je verzekeraar vergoed kun je de verzekeraar bellen met de volgende vraag: ‘Welk percentage van het NZA-tarief wordt vergoed voor ongecontracteerde GGZ zorg?’

Alleen bij een restitutiepolis
krijg je alle kosten vergoed. Bij alle andere polissen moet je mogelijk een deel zelf bijbetalen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze zorg voor iedereen beschikbaar is, nemen wij ook een deel van de kosten voor onze rekening, als de verzekeraar niet alles vergoedt. Met een grens van 75%. Dit betekent dat je geen eigen kosten maakt (behalve je eigen risico) als je verzekeraar op bovenstaande vraag antwoord met 75% of meer. Vergoedt de verzekeraar minder, dan is er voor jou een eigen bijdrage van toepassing.

De factuur

Maandelijks zal er een factuur worden gestuurd met de gemaakte kosten. De facturatie hebben we uitbesteed aan Infomedics. De factuur zal dan ook uit hun naam verstuurd worden. Wanneer je een factuur van ons hebt ontvangen, kun je deze indienen bij je zorgverzekeraar. Wanneer deze de vergoeding naar je overgemaakt heeft, betaal je de rekening. Als je niet het volledige bedrag vergoed hebt gekregen, dien je een bewijs van de hoogte van de vergoeding op te sturen naar: financien@ggzvoorjou.nl  Vervolgens moet je het bedrag dat vergoed is betalen aan Infomedics. Is het vergoedde deel minder dan 75% dan moet je het zelf aanvullen.

Afzeggen van afspraak

Behandeling vindt plaats op afspraak. Mocht u de afspraak niet kunnen nakomen, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Dat kan telefonisch (085 4002023) of per mail (info@ggzvoorjou.nl).

Een afspraak kan desgewenst doorgaan als u wilt bellen of beeldbellen. Als je je komt aanmelden via het Inloopcontactuur dan brengen wij hiervoor geen kosten in rekening. Bent u bezig met uw behandeling en komt u tussendoor op het Inloopcontactuur dan wordt dat wel in rekening gebracht.

Niet of te laat afgezegde afspraken bij een lopende behandeling worden  in rekening gebracht. In geval van  behandelafspraken bedraagt dit €75,- per uur en in geval van een intake bedraagt dit €75 ,- per uur.  Is er een intake van 2uur geannuleerd dan is de rekening dus €150 euro. Een medicatieconsult van 30min is €37,50)

STAPPENPLAN BETALINGEN
Duidelijkheid in 5 stappen
Ik heb een naturapolis

1. U declareert de volledige nota bij jou zorgverzekeraar.
2. Wanneer u het vergoedingen overzicht van uw zorgverzekeraar ontvangt, stuurt u dit naar financien@ggzvoorjou.nl
3. U betaalt de factuur handmatig aan Infomedics (min 75 %). 
4. U volgt dezelfde procedure voor elke volgende factuur.
5. U stuurt het bewijs van vergoeding naar dit mailadres en wij kunnen dan de rekening stoppen voor het resterende bedrag.

Ik heb een restitutiepolis

1. U declareert de factuur bij de zorgverzekeraar.
2. Wanneer u het vergoedingen overzicht van uw zorgverzekeraar ontvangt, stuurt u dit naar financien@ggzvoorjou.nl
3. De zorgverzekeraar betaalt jou het hele bedrag. Zodra je dit ontvangen hebt, betaal je de factuur aan Infomedics.
4. U volgt dezelfde procedure voor elke volgende factuur.

Rekenvoorbeeld (naturapolis) Je hebt een rekening gekregen voor € 400,- en dient deze in bij de zorgverzekeraar. Deze geeft aan dat er maar € 200,- vergoed wordt. Dit betekent dat het percentage dat vergoed wordt maar 50% is. Het minimale bedrag dat betaald moet worden is 75% van € 400,- = € 300,-. Er is dus een eigen bijdrage van 25% = € 100,-
Rekenvoorbeeld (restitutiepolis) Stel je krijgt bovenstaande rekening, maar je verzekeraar betaalt € 350,-. Dit is meer dan het minimaal vastgestelde tarief van 75% (€ 300,-). Je betaalt dan het bedrag dat vergoed is, namelijk de € 350,-.

In beide voorbeelden betaal je de factuur niet volledig en dien je dus bewijs aan te leveren dat de reden voor het niet volledig betalen van de rekening is dat de verzekering niet alles vergoed. Alleen na het ontvangen van dit bewijs (foto/printscreen/document) van de uitgekeerde vergoeding, kan de rekening gestopt worden.

Zonder dit bewijs zal Infomedics herinneringen blijven sturen en uiteindelijk extra kosten in rekening brengen voor een niet volledig betaalde nota!

Hoe zit het dan met het wettelijk bepaalde eigen
risico?

Het eigen risico wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit deel moet je wel zelf betalen, wanneer je je eigen risico nog niet volledig hebt opgebruikt. Wanneer de zorgverzekeraar de factuur niet betaalt omdat het onder het eigen risico valt, moet je wel zelf de factuur betalen. Het eigen risico bedraagt verplicht €385,-. Sommige mensen hebben het vrijwillig verhoogd. Wat betekent dat je een groter deel van de zorgkosten zelf betaalt.

Bovenstaande informatie en verdere informatie over vergoeding en afspraken kun je vinden op de website www.ggzvoorjou.nl.

Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

TEAM GGZ voor jou 

T 085 4002023
E info@ggzvoorjou.nl

Download hier het pdf document.