Behandeling

Je bent komen binnenlopen op ons Inloopcontactuur en er is een intake gepland, nadat je bent verwezen door de huisarts. Vanaf dit moment start de behandeling.

Er wordt altijd gestart met een intake. De intake is een uitgebreid gesprek, waarin je vertelt over jouw klachten en de zaken die in deze klachten een rol spelen. Bovendien heb je vooraf enkele vragenlijsten ingevuld. De vragenlijsten meten de klachtendruk, de manier waarop je met die klachten omgaat en geven een eerste indruk van hoe je als persoon in elkaar zit. De resultaten hiervan worden aan jou verteld.

Het gesprek over de klachten, de zaken die bij jou op het bord liggen en de resultaten van de vragenlijsten hebben als doel te komen tot een gezamenlijk beeld van waaruit we de behandeling gaan vorm geven. Wij en jij krijgen zo inzicht in je klachten, je persoonlijkheidsstructuur en je levensverhaal.  De resultaten van de vragenlijsten worden uitgebreid met je besproken en gebruikt om samen met jou te komen tot een geschikt behandeldoel. Geschikt wil zeggen dat het een haalbaar doel is en dat dit doel aansluit bij je klachten, maar ook bij jou als persoon. Je hebt hier als client een grote rol in. Het is een gezamenlijk besluit van je regiebehandelaar en jou. Dit gezamenlijk besluit gaat van groot belang zijn voor de behandeling die je gaat krijgen.

Het besluit dat we bij de intake nemen behelst drie belangrijke zaken:

  • Het doel waarvoor jij samen met de uitvoerend behandelaar aan de slag gaat om het te bereiken
  • De keuze voor de passende uitvoerend behandelaar. 
  • De keuze voor de behandelstrategie: klachtgericht of persoonlijke stijl gericht (zie Visie)

Wanneer we behandeldoel, uitvoerend behandelaar en behandelstrategie hebben vastgesteld, volgen er behandelgesprekken, waarvan we al zeiden dat de uitvoerend therapeut er alles aan gaat doen om dat doel samen met jou te behalen. Hiervoor gebruikt de therapeut alle hem of haar ten dienste staande kennis. De uitvoering van de behandeling – therapievorm, protocollen, frequentie van gesprekken, kortom alle zaken die te pas komen bij de inhoud van de behandeling – kun je te allen tijde met de uitvoerend behandelaar bespreken. Dus geen vooraf en buiten jou om bepaalde protocollen of therapievormen, maar een gezamenlijk project van jou en de uitvoerend behandelaar, die vooral doet waar hij of zij goed in is!

Tijdens de evaluatie bespreken we of het doel gehaald is, hoe de behandelrelatie met de uitvoerend behandelaar was en worden de opnieuw afgenomen vragenlijsten onder de loep genomen om te zien, wat het effect van behandeling is.

We bespreken of het al mogelijk is om een poos op eigen kracht verder te gaan dan wel of het beter is om nog een behandeltraject toe te voegen, omdat je nog niet genoeg gereedschappen hebt om mee te oefenen. We geloven sterk in de afwisseling van actieve behandeling en een tijdlang op eigen kracht functioneren. We doen er alles aan om dat zo flexibel mogelijk uit te voeren.