Therapiesoorten

GGZ voor jou biedt alle bekende soorten van therapie aan, zoals bijvoorbeeld: 

 

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Emotie Regulatie therapieën 
  • Schematherapie 
  • Transactionele Analyse (TA) 
  • Traumabehandeling (EMDR en Exposure) 
  • Farmacotherapie
  • E-health

In het overleg bij intake staat echter niet de soort van therapie centraal, omdat therapie-soort niet meer (en ook niet minder) is dan een middel. Eerste vraag is in GGZ voor jou altijd: wat wil je met onze behandeling bereiken, welk doel stellen we? Als hierover eenmaal duidelijkheid is, wordt de keuze voor de soort van therapie eenvoudiger. 

Bovendien werken wij in GGZ voor jou niet met van te voren vastgestelde behandelprogramma’s waaraan jij je als cliënt moet aanpassen. We zoeken dus samen, binnen de genoemde therapiesoorten, naar datgene wat jou als cliënt helpt om het doel dat je hebt gesteld te bereiken. Ook hier geldt dus weer dat het doelbepalend is voor wat we doen en hoe we het aanpakken. Tenslotte ben jij er niet om je aan te passen aan de therapie, maar is de therapie er om aangepast te worden aan jou: GGZ voor jou