Management

Deborah van der Stoep

Arts, directeur
Mijn keuze voor GGZ voor jou is een hele bewuste. Ik werkte al enkele jaren in de GGZ toen de mogelijkheid zich voordeed om een eigen instelling te starten met Jan en André. Een mogelijkheid die ik met beiden handen aangegrepen heb. Om een instelling in te richten die past bij mijn persoonlijke visie. Ik werk als arts en algemeen directeur binnen het team. Als behandelaar doe ik zowel individuele als groepstherapie. Ik heb een brede ervaring binnen de zorg en heb tot 2019 als reumatoloog in het ziekenhuis gewerkt. Een prachtig vak, maar toch kon ik daarin niet de zorg leveren zoals ik dat zou willen.

Voor mij is het belangrijk dat zorg past bij de persoon aan wie het gegeven wordt, dat er nagedacht wordt over wat we met elkaar aan het doen zijn en er getoetst wordt dat het juiste gedaan wordt. Aandacht is voor mij het sleutelwoord. Aandacht voor de hele persoon. Niet klachten of een bepaalde diagnose of classificatie zijn leidend, maar de persoon die hulp vraagt. Dat is helaas niet overal in de zorg vanzelfsprekend. Maar bij GGZ voor jou wel. En daarom ben ik hier helemaal op mijn plek.

Imane Abnaamar

GGZ-agoog/directie ondersteuning


Mijn naam is Imane Abnaamar. Ik ben afgestudeerd als GGZ-agoog en werkzaam als GGZ-agoog en directie ondersteuner binnen GGZ voor jou. Binnen de hulpverlening heb ik in de afgelopen jaren met diverse doelgroepen gewerkt, zoals: GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening.

Ik heb een enorme passie voor het vak, waardoor ik gedreven en gedisciplineerd te werk ga. Mijn werkstijl kan omschreven worden als respectvol, transparant en gelijkwaardig. De visie van GGZ voor jou spreekt mij erg aan, omdat het aansluit op mijn eigen visie. Namelijk dat elk mens uniek is en begeleiding op maat nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aandacht hebben voor het geheel staat hierbij centraal.

Mijn kracht zit in de contactlegging, het vinden van een aansluiting en kunnen inleven in de ander. Door actief betrokken te zijn en aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt, probeer ik een positieve bijdrage te leveren in zijn/haar groeiproces.

Barbara Szpakowska

Financieel Administratief Medewerker/ directie-ondersteuning
Mijn naam is Barbara. Binnen GGZ voor jou vervul ik de functie van Financieel Administratief Medewerker en bied tevens directieondersteuning. Het werken met mensen heeft altijd mijn voorkeur gehad, en ik beschouw het als mijn roeping om een positieve impact te hebben op het leven van anderen. Mijn enthousiasme, positieve instelling en sterke werkethiek kenmerken mij als toegewijde professional. Ik ben gemotiveerd door de diversiteit aan taken en ben altijd bereid om mijn kennis verder uit te breiden. Mijn inzet is gericht op het waarborgen van een soepele werking van financiële processen en het bieden van effectieve ondersteuning aan de directie. Mijn energie haal ik uit de diversiteit aan taken die ik vervul en mijn voortdurende bereidheid om nieuwe kennis op te doen en te integreren in mijn werkzaamheden. Binnen GGZ voor jou ervaar ik een werkomgeving die gekenmerkt wordt door vrijheid, verbondenheid en autonomie. Het is een plek waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en ik ben vastbesloten om voortdurend mijn professionele vaardigheden te verbeteren en te verfijnen. Ik kijk ernaar uit om binnenkort met u in contact te komen. U kunt op mij rekenen!