Aanmelden

Voor het uitvoeren van een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kan deze digitaal sturen via zorgdomein. Maar je kunt hem ook meenemen als je naar het inloopcontactuur komt.

Aanmeldingen verlopen doorgaans via het Inloopcontactuur. Bij dat eerste contact kijken we of je bij ons op zijn plek bent, maken we een quick scan van de klachten en bespreken we eventuele eerdere behandelingen en de resultaten daarvan. We vertellen je over onze behandelwijze, over de vragenlijsten die je gaat invullen en als we het eens worden plannen we een datum voor het Intakegesprek, dat tot doel heeft om een behandelplan te maken.

We hebben geen contracten met zorgverzekeraars, maar omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen toegang heeft tot de zorg die wij bieden brengen wij geen eigen bijdrage in rekening voor mensen die geen restitutiepolis hebben. Iedereen kan zich dus aanmelden, zonder extra kosten te hebben.

Exclusie criteria: 
– Geen crisiszorg
– Geen zorg aan huis en 7x24h.
– We moeten een actieve samenwerking aan kunnen gaan.