Onze visie

GGZ voor jou wil bijdragen aan het vernieuwen, verbeteren en meer toegankelijk maken van GGZ zorg. Zowel voor laagcomplexe als voor hoog complexe zorg. Met dit als uitgangspunt is de laatste jaren een vorm van behandelen ontwikkeld en door ons uitgevoerd, waarmee we op andere plekken en naar volle tevredenheid van onze cliënten al heel veel ervaring hebben opgedaan. Nu is het tijd om dit in onze eigen instelling te gaan doen.

De toegankelijkheid begint al bij de voordeur. Je kunt komen binnenlopen op ons inloopcontactuur om kennis te maken en te onderzoeken of GGZ voor jou passend is, zelfs zonder verwijzing. Ook als jouw behandeling bij ons al loopt is het inloopcontactuur tussen afspraken door voor jou beschikbaar voor advies, overleg, ondersteuning, goede raad of wat maar nodig is.

Voor de behandeling is ons uitgangspunt dat je met ons een gesprek komt voeren over wat jij met een behandeling bij ons wilt bereiken, waar we naar toe willen werken. Een classificatie, zoals een paniekstoornis of een depressie, is daarom voor ons ondergeschikt, omdat het er niet om gaat welke beperkingen er zijn maar om wat we met een behandeling voor elkaar willen krijgen. Er zal altijd gewerkt worden op basis van een door jou en ons samen vastgesteld behandeldoel.

Wij meten voortgang en effect van behandeling systematisch en we evalueren telkens om tijdig bij te kunnen sturen. Uit onze onderzoekingen tot nu toe blijkt zonneklaar dat het beurtelings actief behandelen met duidelijke behandeldoelen, afgewisseld met periodes waarin iemand op eigen kracht verder gaat en oefent met wat hij of zij heeft bereikt in de behandeling – waarbij zowel in de actieve behandelfase als in de periode op eigen kracht steeds een beroep kan worden gedaan op ons Inloopcontactuur – verreweg de beste behandelresultaten oplevert. Uiteraard zorgen we ervoor dat opstarten van een nieuwe actieve behandelperiode makkelijk en zonder wachttijd plaatsvindt.

In elke behandeling van ons passen wij een behandelstrategie toe, waarin wij een helder onderscheid maken: behandeling kan klachtgericht zijn of behandeling kan gericht zijn op het aanpakken van de persoonlijke stijl.

Klachtgerichte behandeling is heel vaak nodig bij het begin van de behandeling, omdat de klachtendruk zo hoog kan zijn dat iemand niet meer goed kan functioneren: angst en paniek, concentratie- en slaapproblemen, diepe depressieve buien, toenemende achterdocht en verliezen van overzicht kunnen zo heftig zijn dat de klachtendruk vergeleken kan worden met rondlopen in een huis dat in brand staat. Dan is het nodig om eerst goed te leren omgaan met oplopende klachtendruk, omdat stilstaan bij confronterende zaken de klachtendruk sterk doet toenemen.

Maar lukt het eenmaal om de klachtendruk goed op zijn plaats te kunnen houden dan moeten we ook een potje gaan breken en gaan kijken naar jouw persoonlijke stijl. Dan wordt het tijd stil te staan bij de motor die de klachten laat oplopen. Je hebt van alles en nog wat – uit verleden, heden en toekomst – op je bord liggen en die pak je aan op jouw manier, met jouw persoonlijke stijl. Behandeling kan zich richten juist op die persoonlijke stijl, omdat je niets kunt doen aan alles wat op je bord ligt – de omstandigheden – maar wel iets kunt doen aan hoe je die omstandigheden aanpakt. Dan hebben we het over behandeling die  confronterend van inhoud is: dan gaat het over hoe je als persoon in elkaar zit. Het is zeker geen sinecure om hierbij stil te staan!